A mobilszolgáltatók rohamos fejlődése, és térnyerése maga után vonza a híradástechnikai tornyok, bázisállomások, egyes árbocok építését. Természetesen azt nem szabad elfelejteni, hogy mi csak egy kis ország vagyunk, és előbb utóbb az összes kis falu és tanya is bekerül a hálózatba, és a lefedettség eléri a 100%-ot. Tehát előbb utóbb éves szinten csak pár toronyra lesz szükség. Viszont a tornyok teherbírását (teherbírási és használhatósági határállapotban) adott időszakonként ellenőrizni szükséges. A tartószerkezeti számításokat az MSZ EN előírásainak figyelembe vételével kell készíteni.

A korábbi szabványoknak megfelelően megépítet tornyok, nagy valószínűséggel az új, 2010. április 01-vel nem kötelezően bevezetett Eurocode szabványnak sem teherbírási, sem használhatósági állapotban nem felelnek majd meg. Ahhoz, hogy ezek elkerülhetők legyenek, tartószerkezet megerősítéseket kell tervezni (övrúd-, rácsrúd-, alapozás megerősítés), vagy esetleg kompromisszumként alacsonyabb biztonsági kategóriába kell őket sorolni. Vannak tornyok melyek úgy elöregedtek, hogy nem gazdaságos felújításuk és a megerősítésük, na az ő kiváltásukra van szükség új tornyok tervezésére.

Vállajuk híradástechnikai tornyok (alapozás szempontjából: öntartó, kikötött, toronyszerkezet szempontjából: rácsos, monopol; anyag szempontjából: fa, acél, vasbeton), öntartó árbocok, kikötött árbocok, bázisállomások tervezését (engedélyezési, kiviteli, állomásbővítés), tartószerkezeti szakvélemények készítését, kiviteli tervek alapján tartószerkezeti kivitelezést, felelős műszaki vezetést, és műszaki ellenőrzést.

Vállaljuk továbbá idegen tornyokra, víztornyokra, elektromos traverzekre (villanyoszlopokra), más szolgáltató által történő betelepülés tervezését, kivitelezését, kivitelezés mindenszintű vezetését.
A kilátók, lift tornyok, tartószerkezet szempontjából nagyon hasonlítanak a magas súlypontú tartószerkezetekre, tervezésük hasonló feladat a tornyokéhoz képest, tehát vállaljuk kilátók, lift tornyok teljes körű generál tervezését is.

 


híradástechnikai tornyok híradástechnikai  tornyok  bázisállomások tervezése bázisállomások tervezése  kisebb árbocok kisebb árbócok kikötött árbocok kikötött árbócok  tornyok tervezése tornyok árbocok  öntartó tornyok tervezése öntartó tornyok  kilátók tervezése