hasznos információk

01. 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
02. A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről
  • Meghatározza a kivitelezésben résztvevő szolgálati személyeket, feladataikat
  • Tartalmazza a kiviteli terv tartalmi követelményeit
  • Szabályozza a kivitelezői vállalkozói szerződés tartalmi követelményeit
03. 192/2009. (IX. 15.) Kormány Rendelet, az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről.
04. 193/2009. (IX. 15.) Kormány Rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről.
05. 194/2009. (IX. 15.) Kormány Rendelet, az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről.
06. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról.
07. 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
08. 245/2006. (XII. 5.) Kormány Rendelet, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
09. 181/2003. (XI. 5.) Kormány Rendelet, a jótállási kötelezettségről a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
10. 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet rendelkezik, az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló
11. 2008. évi CVIII. Törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
12. 2000. évi XLIII. Törvény, a hulladékgazdálkodásról
13. 164/2003. (X. 18.) Kormány Rendelet,a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről